Tid för samtal

Samtalsterapeut
för enskilda, par och familjer

Du och ni  får tid för samtal och utveckling

Jag erbjuder samtalsterapi för enskilda, par och familjer
samt handledning för enskild och grupp
---
Samtal sker i Sollentuna, Södermalm eller Online/web
---
Jag har bred erfarenhet av samtal med människor och ett genuint intresse för att se och stödja medmänniskan

Dialog och samtal ger utveckling!
---
Jag en av terapeuterna inom Människa på väg, se hemsida www.manniskapavag.se för mera information
---
Jag är medlem i nätverket Contarterapeuterna, sedan juni 2013 är jag diplomerad samtalsterapeut / familjeterapeut, KBT steg 1 (Kognitiv BeteendeTerapi) genom Contar Utbildningsinstitut, Stockholm (se www.contar.se för mera information)
---
Jag är utbildad pastor med tjänst som pastor och föreståndare i Equmeniakyrkan Upplands Väsby. Sedan 1984 har jag arbetat i fyra församlingar som pastor, i Sveriges Kristna Råd som handläggare för bl.a. studentpastorer, inom studieförbundet Bilda som konsulent och som ansvarig för Hela Människan Järfälla inom missbrukarvården.

Mitt arbetsliv har gett mig erfarenheter av ledarskap i ideell och idéburen verksamhet. Via Ersta / Sköndal högskola har jag utbildning i Ledarskap inom idéburen verksamhet.
Jag har genomfört och även ansvarat för utbildning i ledarskap "Positivt ledarskap" och ProjektledningOm Stefan Andersson image

ENSKILD

Hur är läget med dig? vad är dina resurser och dina behov? Hur går det med studier och arbete? Vad behöver förändras? Du har svaren, jag ställer frågor och vi för samtal om livet och relationer. Arbetshandledning handlar om att se,tala om och utveckla ditt sätt att arbeta. Detta har du både behov av och rätt till att få. Kostnaden är 640 kr/ timme (inklusive moms)

PAR & FAMILJ

PAR: Tillsammans arbetar vi med era behov och möjligheter i er parrelation. Det är ett utmärkt sätt att utvecklas och växa tillsammans. Särskilda behov av samtal finns det när det är kris,motgångar och svårigheter. Ni får stöd att hitta era egna redskap för er relations utveckling. FAMILJ: Kom som den familj ni är, i ett vanligt eller ovanligt läge. Ni får möjlighet att prata genom er situation. Detta ökar ert samförstånd och ert samarbete. Styrkor, svagheter, hot och möjligheter - hur ser det ut i familjen? Kostnaden är 780 kr/ timme (inklusive moms)

GRUPPEN

Hur fungerar vi som arbetslag/styrelse? Vad är våra resurser och våra brister? Vad kan vi och vad vill vi? Det är en mycket bra investering att regelbundet avsätta tid för gruppens utveckling. Kostnaden är 960 kr/timme (inklusive moms)

  • Dagsländevägen 6, 194 53 Upplands Väsby, Sverige
*
*