Du och ni  får tid för samtal och utveckling

Jag erbjuder samtalsterapi för enskilda, par och familjer
samt handledning för enskild och grupp
---
Samtal sker i Sollentuna, Södermalm eller Online/web
---
Jag har bred erfarenhet av samtal med människor och ett genuint intresse för att se och stödja medmänniskan

Dialog och samtal ger utveckling!
---
Jag en av terapeuterna inom Människa på väg, se hemsida www.manniskapavag.se för mera information
---
Jag är medlem i nätverket Contarterapeuterna, sedan juni 2013 är jag diplomerad samtalsterapeut / familjeterapeut, KBT steg 1 (Kognitiv BeteendeTerapi) genom Contar Utbildningsinstitut, Stockholm (se www.contar.se för mera information)
---
Jag är utbildad pastor med tjänst som pastor och föreståndare i Equmeniakyrkan Upplands Väsby. Sedan 1984 har jag arbetat i fyra församlingar som pastor, i Sveriges Kristna Råd som handläggare för bl.a. studentpastorer, inom studieförbundet Bilda som konsulent och som ansvarig för Hela Människan Järfälla inom missbrukarvården.

Mitt arbetsliv har gett mig erfarenheter av ledarskap i ideell och idéburen verksamhet. Via Ersta / Sköndal högskola har jag utbildning i Ledarskap inom idéburen verksamhet.
Jag har genomfört och även ansvarat för utbildning i ledarskap "Positivt ledarskap" och ProjektledningOm Stefan Andersson image