ENSKILD

Hur är läget med dig? vad är dina resurser och dina behov? Hur går det med studier och arbete? Vad behöver förändras? Du har svaren, jag ställer frågor och vi för samtal om livet och relationer. Arbetshandledning handlar om att se,tala om och utveckla ditt sätt att arbeta. Detta har du både behov av och rätt till att få. Kostnaden är 640 kr/ timme (inklusive moms)

PAR & FAMILJ

PAR: Tillsammans arbetar vi med era behov och möjligheter i er parrelation. Det är ett utmärkt sätt att utvecklas och växa tillsammans. Särskilda behov av samtal finns det när det är kris,motgångar och svårigheter. Ni får stöd att hitta era egna redskap för er relations utveckling. FAMILJ: Kom som den familj ni är, i ett vanligt eller ovanligt läge. Ni får möjlighet att prata genom er situation. Detta ökar ert samförstånd och ert samarbete. Styrkor, svagheter, hot och möjligheter - hur ser det ut i familjen? Kostnaden är 780 kr/ timme (inklusive moms)

GRUPPEN

Hur fungerar vi som arbetslag/styrelse? Vad är våra resurser och våra brister? Vad kan vi och vad vill vi? Det är en mycket bra investering att regelbundet avsätta tid för gruppens utveckling. Kostnaden är 960 kr/timme (inklusive moms)