Du och ni  får tid för samtal och utveckling

Jag erbjuder samtalsterapi för enskilda, par och familjer
samt handledning för enskild och grupp
---
Samtalen sker i Sollentuna, Stockholm/ Södermalm eller videosamtal via Zoom
---
Jag har bred erfarenhet av samtal med människor och ett genuint intresse för att se och stödja medmänniskan

Dialog och samtal ger utveckling!
---
Jag är sedan 2016 en av samtalsterapeuterna inom föreningen Människa på väg,
se hemsida www.manniskapavag.se för mera information. Samtalsterapi på kristen grund.
---
Jag är medlem i nätverket Contarterapeuterna, sedan juni 2013 är jag diplomerad samtalsterapeut / familjeterapeut, KBT steg 1 (Kognitiv BeteendeTerapi) genom Contar Utbildningsinstitut, Stockholm (se www.contar.se för mera information)
---
Jag är utbildad pastor. Sedan 1984 har jag arbetat i fyra församlingar som pastor och föreståndare
(deltid och heltid 26 år) Mälarökyrkan, Rotebrokyrkan, Missionskyrkan/Equmeniakyrkan Upplands Väsby och Pingstkyrkan Upplands Väsby.

Under sex år (2012-18) var jag Sjukhuspastor på Danderyds sjukhus och under samma tid deltid pastor i Sollentuna och Upplands Väsby.

Jag har arbetat i Sveriges Kristna Råd som handläggare för bl.a. studentpastorer och församlingsutveckling (5 år), inom studieförbundet Bilda som konsulent (5 år) och som direktor för Hela Människan Järfälla missbrukarvård (3 år).

Nu och sedan oktober 2022 är jag pastor i Kriminalvården.

Mitt arbetsliv har gett mig erfarenheter av ledarskap i ideell och idéburen verksamhet. Via Ersta / Sköndal högskola har jag utbildning i Ledarskap inom idéburen verksamhet.
Jag har genomfört och även ansvarat för utbildning i ledarskap "Positivt ledarskap" och Projektledning inom EuroAcademy. Stefan Andersson - presentation image