ENSKILD TERAPI och HANDLEDNING

Hur är läget med dig? Vad är dina resurser och dina behov? Vad behöver förändras? Då, nu och framåt - bearbetning, omvärdering och riktning. Vi har värdefulla samtal om livet och relationer i enskild terapi. Handledning handlar om att se, tala om och utveckla ditt sätt att arbeta. Detta har du både behov av och rätt till att få, för bästa förutsättningar i arbete och uppdrag. Kostnaden är 580 kr/ timme (inklusive moms)

PAR & FAMILJ TERAPI

PAR: Tillsammans arbetar vi med era behov och möjligheter i er parrelation. Det är ett utmärkt sätt att utvecklas och växa tillsammans. Särskilda behov av samtal finns det när det är kris,motgångar och svårigheter. Ni får stöd att hitta era egna redskap för er enskilda och gemensamma utveckling. FAMILJ: Kom som den familj ni är, i ett vanligt eller ovanligt läge. Ni får möjlighet att prata genom er situation. Detta ökar ert samförstånd och ert samarbete. Styrkor, svagheter, hot och möjligheter - hur ser det ut i familjen? Kostnaden är 720 kr/ timme (inklusive moms)

HANDLEDNING GRUPP

Hur fungerar vi som arbetslag,ledningsgrupp eller styrelse? Vad är våra resurser och våra brister? Vad kan vi och vad vill vi? Det är en mycket bra investering att regelbundet avsätta tid för gruppens utveckling. Kostnaden är 900 kr/timme (inklusive moms)